Des de Bmarketing-Mª ANGELS BARCONS PLANAS, ens preocupem per la privacitat i transparència.

A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril del 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: MARIA ANGELS BARCONS PLANAS
Finalitat: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional.
Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MARIA ANGELS BARCONS PLANAS

45468823P

C/ Sant Cugat, n.º 57, 4º 1ª, 08670 Barcelona

627131611

hola@bmarketing.pro

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Bmarketing- MARIA ANGELS BARCONS PLANAS, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la fi de gestió administrativa, comptables i fiscal, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 1. Per quant temps conservem les seves dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual han estat recollides.

 1. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic: la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació: el Real decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refundat de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, les seves dades personals que els concerneix.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podrien sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podria oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Bmarketing- MARIA ANGELS BARCONS PLANAS procedeixen del mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques.
 • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dates biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida o l’orientació sexual d’una persona física).